HOOLDUS

Hooldame erinevaid tuleohutuspaigaldisi ehk tuleohutuse süsteeme.

On ülimalt oluline, et tuleohutussüsteemid oleksid töökorras ja nõuete kohaselt hooldatud igal ajahetkel, sest nagu vanarahva tarkuski ütleb: "õnnestus ei hüüa tulles". Tuleohutussüsteemidega on nii nagu autogi puhul - mitte keegi ei soovi pidurite ja turvapatjade seisukorra üle arutlema hakata hetkel, kui kokkupõrge on vältimatu.

Tuleohutuspaigaldiste seisukorra ja õigeaegse hoolduse eest vastutab objekti omanik või tema volitatud esindaja. 

Tuleohutuspaigaldisi võivad hooldada vaid vastavat registreeringut ja kutsetunnistust omavad isikud. Meie meeskonnal on kõik vajalikud pädevused ja kogemused olemas.

PROJEKTEERIMINE JA PAIGALDUS

Projekteerime ja paigaldame Teile tuleohutussüsteemid, mis vastavad Teie objekti vajadustele ja tegevuste eripäradele.

Vale süsteem, vales kohas ei täida oma otstarvet. Vajadused ja keskkonnatingimused büroohoones ja tootmises erinevad teineteisest kardinaalselt. Aitame Teiega koos leida lahendused, mis on ühteaegu töökindlad kui ka mõistlike ülalpidamiskuludega.

TULEOHUTUSHALDUS

Ennetav järelevalve aitab tagada, et omaksite objekti tuleohutuse hetkeseisust vajalikku ülevaadet.

Tuleohutushalduse käigus jälgime muuhulgas, et:

  • vajalikud õppused oleksid tehtud;
  • tuleohutuspaigaldised oleksid nõuete kohaselt hooldatud;
  • tuleohutusalane dokumentatsioon oleks olemas ja ajakohane.

EKSPERTIISID, KONSULTATSIOON, EHITUSJÄRELEVALVE

Hindame projekteeritavate hoonete ja tuleohutuspaigaldiste vastavust kehtivatele tuleohutusnõuetele.

Kontrollime üle tuleohutuspaigaldiste projektdokumentatsioonid, enne kui nende alusel alustatakse paigaldustöödega.

Ekspertiisi läbinud projekt tagab, et:

  • ehitustööde käigus ei teki kulukaid projektimuudatusi;
  • erinevad tuleohutuspaigaldised arvestaksid teineteisega ning moodustaksid ühise terviku;
  • hilisemalt ei teki kulukaid üllatusi seadmete ülalpidamiskuludes.

GAASKUSTUTUSE
10 AASTA HOOLDUS 

Teostame gaaskustutussüsteemide ja balloonide 10aasta hooldust:
  • balloonide hüdrostaatilised survetestid;
  • ballooni ventiilide ja survevoolikute hooldus ja vahetus.

MÕÕDISTUSED 

Teostame sõltumatuid gaaskustutussüsteemide mõõdistustöid:
  • mõõdistame gaaskustutussüsteemidega kaitstud ruumide õhupidavust;
  • kontrollime gaaskustutussüsteemide rõhutasandusklappe (vajaminevate klappide suurust, klappide õigeid avanemise suundasid ja rakendumist ettenähtud töörõhkudel).