Gaaskustutussüsteemi balloonide 10 aasta hooldus

Teostame gaaskustutussüsteemide ja balloonide 10aasta hooldust.

Kümne aasta hooldus on õigusaktide ja tootjate juhendite kohaselt kohustuslik hooldusprotseduur, mis pikendab kustutussüsteemide eluiga ja aitab tagada nende ohutust.

Aastate jooksul väsivad kustutussüsteemide balloonides kasutatavad tihendid ja survevoolikud.
Vananemise tulemusel purunenud tihendid võivad põhjustada kustutussüsteemide valekäivitumise.
Purunenud survevoolikud ei pruugi kustutusgaasi suunata vajalikul viisil või tulekahju kustutamiseks vajalikul määral.

10 aasta hoolduse käigus:

Teostame tarvilikud kontrollid, hooldused ja varuosade vahetused vastavalt õigusaktidele ja kustutussüsteemi tootjate juhenditele.

Hooldustööde käigus teostatakse muuhulgas:

  • gaaskustutussüsteemi balloonide (survemahutite) survetestimine 1.5-kordsel töörõhul;
  • kontrollitakse gaaskustutussüsteemi balloonide sisemist korrosiooni puudumist;
  • hooldatakse või vahetatakse balloonide ventiilid vastavalt tootjate juhenditele;
  • vahetatakse kõik gaaskustutussüsteemide survevoolikud.

Hooldustööde järgselt anname Teile balloonide hooldamise sertifikaadi, mis lubab Teil kustutusüsteemi järgmised 10 aastat kasutada.

Omame vajalikku tegevusluba ja teostame hooldustöid ka fluoreeritud kustutusgaase ehk F-gaase sisaldavatele (näiteks FM200, FE-13, FS49C2) kustutussüsteemidele.

 

KÜSIGE MEILT GAASKUSTUTUSSÜSTEEMIDE 10 AASTA HOOLDUSPAKKUMIST.

 

Võta meiega ühendust